Статии

wollow owl

Ден на мениджъра по околна среда и устойчиво развитие

С голям интерес премина тазгодишният (8-ми) Ден на мениджъра по околна среда и устойчиво развитие за Югоизточна Европа. Организатори на семинара бяха секцията в България на Сдружението за устойчиво развитие и опазване на околната среда (VNU), с подкрепата на фирмите INNO-CON и Екомакс. Под мотото „Управление на въглеродния отпечатък – стратегия и практика“ събитието събра на 27.10.2022 г. в София както мениджъри по управление на околната среда от индустрията, така и представители на държавната администрация и експерти, предлагайки им възможност за активен обмен на знания и опит по въпросите за управлението на емисиите от парникови газове, въглеродната неутралност, климатичните промени, зелената сделка, таксономията за устойчиви финанси, както и ролята на сертифициращите органи в тези процеси.

Форумът бе открит от инж. Хайко Шмидт, координатор на VNU за Югоизточна Европа и управител на DQS България, който акцентира върху дейността на Сдружението и представи бъдещите предизвикателства в сертифициращата дейност.

Symbioza

С богатия си практически опит на водещ одитор инж. Свобода Шмидт представи инструментите, механизмите и форматите за инвентаризация, докладване и верифициране на емисии от парникови газове през погледа на верифициращия. Темата бе допълнена от г-жа Евгения Димитрова и г-н Дойчин Тодоров, одитори в DQS България, които подчертаха важната ролята на сертифициращите органи при верификацията на въглеродния баланс.

Интерес предизвика представянето на възможността за онлайн базирани решения, подпомагащи борбата с изменението на климата чрез водене на отчетност по околна среда и СО2 офсет през платформата www.SYMBIOZA.org, представени от г-н Христиан Христов (НПО Симбиоза), доц. Светослав Анев (Лесотехнически университет) и г-н Ивелин Иванов - управител на варненската софтуерна компания Wollow

Представителят на софтуерната компания детайлно разясни за плановете им да разработят софтуерно решение за самоодитиране при СО2 офсет. Да се използват онлайн базирани решения за т.нар. „самоодитиране“ чрез попълване на въпросници, разработени от утвърдени одитори, което самоодитиране за минимален срок ще дава сравнително точна оценка за въглеродния отпечатък на една фирма, филиал, продукт или услуга и едновременно ще гарантира дискретност. Wollow има сериозен опит в разработката на специализирани софтуерни решения с годините, както  и с разработка на подобен калкулатор за въглеродни емисии за Австралийски мобилен оператор.

calcularor CO2Климатичните промени, зелената сделка и таксономията за устойчиви финанси като основа за ускорен икономически растеж на Европейския съюз бяха подробно разгледани в доклада на г-н Георги Стефанов – експерт по климатични политики.

Ден на мениджъра по околна среда и устойчиво развитие Ден на мениджъра по околна среда и устойчиво развитие
Назад