Статии

wollow owl

Изработка на Специализиран софтуер

Специализираните софтуерни системи или решения са завършени крайни продукти, които предлагат цялостно обслужване в конкретна област. Обикновено предлагат услуги на групи потребители, като потребителите могат да бъдат географски отдалечени и от различни организации. Софтуерните решения или системи имат два основни потребители: администратори, които настройват параметрите на системата, раздават права на потребителите, нива на достъп, виртуални групи, обекти и характеристики към тях, права за ползване на услугите и потребители – те използват системата по предназначението за което е създадена.

 Изработването на по-сложна софтуерна система изисква вграждането на редица специализирани алгоритми в нея. При достигане на определено ниво на сложност се преминава към модулно изграждане на системата – тя се разделя на функционални модули, който могат да работят самостоятелно и изграждането се извършва модул по модул.

 

Най-често срещаната необходимост от такива системи се наблюдава при бизнеси в които може да се постигне висока степен на оптимизация и автоматизация на редица основни процеси:

 •  Документооборот
 •  Управление на процеси, задачи, проекти
 •  Финанси и счетоводство
 •  Управление на ресурси
 •  Инвентар и складови наличности
 •  Графици и екипи
 •  Логистика и географски обекти
 •  Анализи и прогнози
 •  Калкулация на сметки, платежни документи

 

Процес за изработка на специализиран софтуер

Типичните фази или етапи за изработване и внедряване на специализирана софтуерна система от средна сложност (до 500 потребителя, 10 процеса, 500 обекта, фактуриране, CRM функции, ERP функции, складов софтуер, електронни услуги за всички потребители и др.) са както следва:

 1. Първоначална дискусия за уточняване на целите
 2. Анализ от високо ниво - фазиране, бюджети, сложност, зависимост, модули, последователност, срокове
 3. Изготвяне на детайлни изисквания
 4. Описание на решение - начин на реализация
 5. Разработване в тестова среда
 6. Обратна връзка и корекции
 7. Тестове
 8. Интеграция
 9. Пускане в експлоатация
 10. Поддръжка

Изработка на Специализиран софтуер
Назад