Статии

wollow owl

Софтуер за управление на екипаж в морската индустрия

 Екипът на Wollow разработи специализиран софтуер по подробно задание на бургаската компания "Старнав", международен доставчик на морски офицери и рейтинги от всички рангове и позиции за морската, драгиращата и офшорната енергийна индустрия. Компанията е лицензирана по регламентите от Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа. Основната дейности на фирмата е консултиране и подбор на морски специалисти. Чрез политиката си за внимание и грижа за морския състав и техните семейства "Старнав" е един от лидерите на пазара. Целта и мисията на компанията е да бъде постоянно активна в подобряването на условията за работа. Следвайки условията на пазара и плановете на компанията за увеличаване броя на българските морски офицери и корабен персонал под чужд флаг, "Старнав" инвестира време и средства за повишаване на качеството на техните умения и автоматизиране на всички административни процеси през качествен софтуер. Софтуерът е фокусиран както върху набирането на морски персонал, така и върху неговото планиране, обучение, ангажиране, развитие и задържане.

Подробната функционалност на софтуера за корабната агенция включва автоматизиране на следните административни процеси:

  • Автобиографии на кандидати;
  • Набиране и подбор на екипаж;
  • Администриране на екипажа и поддържане на записи на екипажа;
  • Планиране на екипажа;
  • Клиентски компании и данни за контакти с тях;
  • Морско обучение;
  • Сертификация;
  • Услуги по ТРЗ;
  • Поддръжка на екипажа и семейни услуги;
  • Обслужване извън работно време и аварийна реакция;

Проекти от типа SaaS(Software as a Service) обикновено предлагат услуги на различен по обем потребители, като те могат да бъдат географски отдалечени и от различни организационни структури или роли, но са обвързани с брой акаунти или функции, за които се заплаща поотделно и понякога това е доста скъп ресурс.

Най-простият отговор защо и дали имате нужда от специализиран софтуер се крие в това, дали той ще реши или облекчи даден проблем и дали ще има положителни финансови, административни и/или организационни резултати за бизнеса Ви. Специализираните софтуерни решения са разработени продукти предлагащи автоматизиране на процеси в конкретна област, в този случай за менингова компания и подбор на корабен персонал. Подобно решение като този софтуер не ангажира компанията с такива рестрикции и това не оскъпява техните разходи при по-големи обороти, а обратното - дава им допълнителен тласък и ресусрс да инвестират в други решения или дейности.

Най-често необходимост от специализирани софтуерни системи се наблюдава при бизнеси, в които може да се постигне висока степен на оптимизация и автоматизация на редица основни процеси, в зависимост от спецификите на дейността. В този конкретен случай става дума за обработка на персоналната информация при морските специалисти, тяхната сертификация, валидност на документите, архив на придобития опит и бъдещо планиране на контракти. За целта сме изградили подробна база данни, структирирана спрямо спецификите на този бранш, от което се автоматизира обработката на ТРЗ, всички типове договори и анекси използвани от компанията, корабособствениците и корабните агенти. Основните проблемите, които решава този софтуер са свързани с оптимизиране на времето за обработка на документацията, както и възможността да се допуснат грешки в изчисленията на трудови възнаграждения, консумативни разходи и разходи за осигуряване. Друга съществена особеност на специализирания софтуер е това, че може по всяко време за бъде коригиран, доразвит и моделиран с допълнителни функции, които да разширят възможностите на потребителите му, а това им дава възможност да са динамични и активни на конкурентния пазар на труда.

Нашата компания, с над 12 години опит, е работила по множество интересни специализирани софтуерни решения за клиенти от различни страни и континенти. Имаме изградени софтуерни проекти за медицинския сектор, образованието, финансовите услуги, хранителната индустрия, транспортния сектор, както и за управлението на човешките ресурси в различните бизнеси. Общото между всички проекти е заявеното желание от клиентите ни да оптимизират разходи и процеси, да увеличат скоростта и обема на работата си. Ако имате стабилен бизнес и искате да го развивате, употребата на автоматизирано софтуерно решение е задължителното условие за успех!

За корабни агенции или друг вид агенции за подбор на персонал, ние разполагаме с безценен опит в изграждането на подобни системи и бихме били чудесен Ваш партньор в изработката на софтуерно решение за Вашите нужди!

Софтуер за управление на екипаж в морската индустрия
Назад